VMWare
Enterprise Cloud

Think outside the rack!

บริการ Infrastructure as a Service (IaaS) ในรูปแบบ Virtual Machine (VM) บนระบบ VMware ที่เหมาะสมกับระบบขององค์กรที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง ต้องการความเสถียรและประสิทธิภาพที่สูง อย่างเช่น ระบบ Microsoft AD, Microsoft SQL, Microsoft Exchange หรือ Oracle Database


ทำไมต้อง Enterprise Cloud - VMware ที่เรา?

Value

ไม่ต้องลงทุนเงินก้อน จ่ายตามที่ใช้จริง

Worry Free

ไม่ต้องเสียเวลาดูแล, ปรับปรุงและ Backup ระบบเองอีกต่อไป

Enterprise-Ready

รองรับระบบขององค์กรที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง


How it works

เป็นการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ Internet เหมาะกับ Web Server และ Email Server หรือ Server ที่มี Traffic จากภายนอกองค์กรเข้ามาเป็นจำนวนมาก

เป็นการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ Private Link เสมือนว่า Cloud เป็นเครือข่ายของลูกค้า เหมาะกับการใช้งานประเภท File Sharing, Intranet หรือ Database Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลของคุณ


เริ่มทดลองใช้ฟรีวันนี้

เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท/เดือน
และ ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

※ ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน เฉพาะบริษัทที่ไม่เคยทดลองใช้งานกับ Cloud HM และจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท/เดือน
และ ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

※ ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน เฉพาะบริษัทที่ไม่เคยทดลองใช้งานกับ Cloud HM และจดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น


Key Features

Intuitive Service Portal

Firewall

Super Fast I/O With NVMe All-Flash

Auto backup

Free Static Public IP Address

Unlimited Data Transfer

Real-time auto alert

Servers in Bangkok

200/100 Mbps (Dedicated/Shared)

หากสนใจบริการหรือมีข้อสงสัยใด ๆ อย่ารอช้าที่จะติดต่อเรา เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที

ติดต่อเรา