แค่บางเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้เรา

Thailand's Cloud Expert One Stop Provider ในด้าน Infra & Network ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล วิศวกรที่ผ่านการรับรองด้วย Certified ต่าง ๆ Technical Support โดยตรงจาก Engineer Tier IV Data Center ทีม Sales ที่พร้อมให้ข้อมูลแก่คุณ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ

Our Products

Cloud Platform

IT as a Service

Digital Transformation

We Are

Your Cloud Expert


ติดต่อเรา

ศูนย์ขายและบริการข้อมูลเบื้องต้น

+66

(0)2 315 7504


  • sales@cloudhm.co.th
  • billing@cloudhm.co.th
  • general@cloudhm.co.th

ศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

+66

(0)2 315 7504


technical@cloudhm.co.th

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
อาคารเบญจจินดา
499 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว, เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900