แค่บางเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้เรา

Cloud แท้ มาตรฐานสากลที่ตั้งอยู่เมืองไทย ทีมงาน Support คนไทยดูแล 24 x 7 auto-scale และ auto-backup private networking และ load balancing ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอคน Setup global CDN network คิดค่าบริการง่าย ๆ เป็นรายชั่วโมง ประหยัดและคุ้มค่า


บริการของเรา

Infrastructure as a Service

cloud

server

Backup as a Service

cloud

Backup


เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเรา

24 x 7 x 365

ศูนย์ดูแลลูกค้าผ่านโทรศัพท์และอีเมล

99.9%

SLA ที่สูงที่สุด

<00:50:00

เฉลี่ยระยะเวลาตอบเคสลูกค้า


ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ข้อมูลธุรกิจ

ความท้าทาย

ผลลัพธ์

Sun108

(Saha Group)

ข้อมูลธุรกิจ

Sun108 เป็นหนึ่งในเครือบริษัทสหพัฒน์กรุ๊ป Sun108 นั้นเป็นผู้ให้บริการร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศไทย

ความท้าทาย

Sun108 ได้รับโจทย์ให้ย้ายระบบกระจายสินค้าบน Physical Server ที่ตั้งไว้ที่ Data Center ตนเองขึ้นไปบนระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่นได้ และ High Availability เพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นและไม่แน่นอน

ผลลัพธ์

Cloud HM ได้ช่วย Sun108 ย้ายระบบกระจายสินค้าจาก Physical Server ขึ้นไปบน Cloud ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิง Operating และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างสูง การย้ายระบบนั้นได้ใช้เวลา Downtime ที่น้อยที่สุด

Nirvana Development

(Singha Estate)

ข้อมูลธุรกิจ

Nirvana Development บริษัทลูกค้าของ Singha Estate เป็นผู้พัฒนาทิ่ดินชั้นนำของไทยที่ได้ถูกจดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความท้าทาย

Server ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานและ Data Center ที่เก่าของ Nirvana Development ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ Application ที่สำคัญหลาย ๆ ตัว Nirvana Development จึงเทียบระหว่างการซื้อและปรับปรุง Infrastructure ปัจจุบันหรือย้ายระบบขึ้น Cloud

ผลลัพธ์

หลังการวิเคราะห์เชิง Total Cost of Ownership (TCO) Nirvana ได้เลือกที่จะย้ายระบบทั้งหมดขึ้น Cloud ของ Cloud HM แทนการปรับปรุง Infrastructure เก่า การย้ายขึ้น Cloud นั้นส่งผลให้ Nirvana สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้พร้อมกับลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ IT

Tisco Bank

ข้อมูลธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ (TISCO) เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่ให้บริการการเงินเต็มรูปแบบและมีสาขาทั่วประเทศไทย TISCO ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความท้าทาย

เนื่องจาก TISCO มี ATM ที่ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้งาน Bandwidth ของ Data Center ของตนเองสูง จึงได้พิจารณาย้ายหาวิธีลดการใช้งาน Bandwidth โดยหนึ่งในนั้นคือการย้ายขึ้น Cloud

ผลลัพธ์

TISCO ได้ย้ายระบบ ATM บางส่วนของบริษัทลูกขึ้น Cloud ของ Cloud HM เพื่อลดปริมาณ Bandwidth ที่ใช้ใน Data Center


ติดต่อเรา

ศูนย์ขายและบริการข้อมูลเบื้องต้น

+66

(0)2 315 7504


  • sales@cloudhm.co.th
  • billing@cloudhm.co.th
  • general@cloudhm.co.th

ศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

+66

(0)2 315 7504


technical@cloudhm.co.th

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด
อาคารเบญจจินดา
499 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงลาดยาว, เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900