AWS
Amazon Web Services

Amazon Web Services บริการ Cloud Platform มาตรฐาน Global Cloud ผู้ได้รับความนิยมมากที่สุด Cloud HM เป็น Partner และผู้เชี่ยวชาญใน Services ของ AWS พร้อมที่จะช่วยออกแบบ Solution ที่เหมาะกับการใช้งานขององค์กรคุณ รวมไปถึงการให้คำปรึกษา, วางแผน, ติดตั้ง, ดูแลระบบ และการออก Billing ผ่านเรา


ทำไมต้อง Amazon Web Services ที่เรา?

expert

Expert

เรามีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญใน AWS เช่น บริการ EC2, ELB, S3, VPC และ Beanstalk รวมถึงการใช้งานแบบ Multi Cloud

local billing

Local Billing

ใช้งานบน AWS ได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สามารถจ่ายผ่าน Cloud HM ได้ทันที โดยจะได้รับใบกำกับภาษี และ Credit Term

great solution

One-Stop Service

ให้บริการครบจบที่เดียว ในการให้คำปรึกษา, วางแผน, ติดตั้งและดูแลระบบ ทั้ง Infrastructure และ Private Link Direct Connect เชื่อมต่อไป AWS โดยตรง


How it works

aws public cloud diagram
aws multi cloud diagram

AWS Certifications

aws certified cloud practitioner
aws certified solutions architect

Key Features

config

Configuration services

alert

Monitoring and alerting

intuitive

Local Billing

dashboard

Solution Architecture

migrate

Migration / Deployment services

cost

Account Review: Performance and cost optimization

livechat

24/7/365 Managed services

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

Business Challenges Outcome
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โอชิเน”เกิดขึ้นด้วยเป้าหมาย อยากให้บรรดาผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นที่สดใหม่ และมีคุณภาพ พร้อมไปด้วยบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โอชิเน” เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า 21 สาขาทั้งไทยและเทศในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น
ความกระจัดกระจายของ Data Source ตามสาขา (Branch) ต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ให้เกิดความแม่นยำได้ เช่น การประมาณสำรองวัตถุดิบที่ผิดพลาดในธุรกิจ Buffet ทำให้เกิด Food Waste ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น หรือ การตัดสินใจสำคัญที่จำเป็นต้องพึ่งข้อมูลจากทุกสาขา (Branch) มาวิเคราะห์ เป็นต้น โอชิเนจึงมองหาผู้ให้บริการที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้
Cloud HM was entrusted by Oshinei to design, implementation, and manage Oshinei's data. Cloud HM provided Oshinei with its Hybrid Cloud and Data Analytics Solution. A combination of AWS service were used starting with the AWS Storage Gateway and S3 to move local data to the cloud. Amazon QuickSight was then used to analyze and present business intelligence via a real-time dashboard. This allowed Oshine to realize a cost saving of 15% or ~100 million baht per year.
Cloud HM ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยแนะนำ, ออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลระบบของโอชิเน โดยเลือกใช้ Hybrid Cloud Solution และ Data Analytics สำหรับ Solution นี้ และใช้งาน AWS Storage Gateway เข้ามาเชื่อมระหว่างระบบที่มีอยู่กับ AWS Cloud รวมถึงใช้ Amazon S3 เป็น Object Storage เพื่อเก็บข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ให้อยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมกับ Amazon QuickSight เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทำเป็น Dashboard หรือ Report ได้ Solution ดังกล่าวช่วยให้โอชิเนดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนไปได้ถึง 15% หรือปีละ 100 ล้านบาท
ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 'ธุรกิจการจัดการโรงงาน' ของบริการ Outsource ในการจัดการเครื่องมือตัด เครื่องจักร และ IT Support ให้มีประสิทธิภาพระดับสากล
เนื่องจาก ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท ให้บริการทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยต้องการใช้งาน Cloud ที่มีมาตรฐานสูงและปลอดภัยระดับสากลอย่าง AWS เพื่อส่งต่อระบบที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า แต่เนื่องจากทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท ให้บริการระบบทางด้านธุรกิจโรงงานเป็นหลัก จึงต้องการผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AWS Cloud ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลระบบ
ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท เลือกใช้บริการ AWS กับ Cloud HM โดยหลังจากที่นำ Workload ขึ้นไปบน AWS แล้วนั้น เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้งานมีความเสถียรและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทีม IT ไม่ต้องกังวลในเรื่องระบบ Infrastructure อีกต่อไป และสามารถโฟกัสกับธุรกิจหลักได้อย่างมั่นใจ เพราะ Cloud HM มีทีมงาน Engineer ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลระบบให้ตลอด 24/7
CODIUM เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้าน Software ในประเทศไทย ที่ส่งมอบงานและบริการด้วยเป้าหมายหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทุกธุรกิจให้เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง
CODIUM เป็นบริษัท Software House ที่ผลิต Application แบบสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้า จึงต้องดูแลตั้งแต่ระดับ Infrastructure ที่ใช้เทคโนโลยี DevOps ไปจนถึงระดับ Application ให้แก่ลูกค้า แต่เนื่องจากหัวใจหลักของบริษัทคือการการพัฒนา Application ให้เหมาะสมและตอบโจทย์มากที่สุด จึงมองหาผู้ให้บริการ Cloud ที่มีความรู้ในด้าน DevOps Infrastructure เข้ามาดูแลในส่วนนี้แทน
Cloud HM, as an AWS partner, was chosen to help maintain components of the CODIUM's devops infrastructure. Cloud HM used its expertise in devops tools on AWS to help CODIUM reduce its administrative costs by up to 17% as well lower the GTM time for CODIUM by a half.
Cloud HM ผู้เป็น Partner ทางด้าน AWS ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยดูแล DevOps Infrastructure ให้กับ CODIUM โดยหลังจากใช้งาน AWS ทีม Developer สามารถประหยัดเวลาในการจัดการและดูแลระบบ Infrastructure ได้อย่างมาก ช่วยเพิ่มเวลาในการโฟกัสการพัฒนาธุรกิจหลักให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลด Cost การบริหารงานไปได้ถึง 17% และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า
Business
ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โอชิเน”เกิดขึ้นด้วยเป้าหมาย อยากให้บรรดาผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นที่สดใหม่ และมีคุณภาพ พร้อมไปด้วยบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น “โอชิเน” เปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า 21 สาขาทั้งไทยและเทศในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น

Challenges

ความกระจัดกระจายของ Data Source ตามสาขา (Branch) ต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ให้เกิดความแม่นยำได้ เช่น การประมาณสำรองวัตถุดิบที่ผิดพลาดในธุรกิจ Buffet ทำให้เกิด Food Waste ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น หรือ การตัดสินใจสำคัญที่จำเป็นต้องพึ่งข้อมูลจากทุกสาขา (Branch) มาวิเคราะห์ เป็นต้น โอชิเนจึงมองหาผู้ให้บริการที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจได้


Outcome

Cloud HM was entrusted by Oshinei to design, implementation, and manage Oshinei's data. Cloud HM provided Oshinei with its Hybrid Cloud and Data Analytics Solution. A combination of AWS service were used starting with the AWS Storage Gateway and S3 to move local data to the cloud. Amazon QuickSight was then used to analyze and present business intelligence via a real-time dashboard. This allowed Oshine to realize a cost saving of 15% or ~100 million baht per year.

Cloud HM ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยแนะนำ, ออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลระบบของโอชิเน โดยเลือกใช้ Hybrid Cloud Solution และ Data Analytics สำหรับ Solution นี้ และใช้งาน AWS Storage Gateway เข้ามาเชื่อมระหว่างระบบที่มีอยู่กับ AWS Cloud รวมถึงใช้ Amazon S3 เป็น Object Storage เพื่อเก็บข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ ให้อยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมกับ Amazon QuickSight เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทำเป็น Dashboard หรือ Report ได้ Solution ดังกล่าวช่วยให้โอชิเนดำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดต้นทุนไปได้ถึง 15% หรือปีละ 100 ล้านบาท

Business

ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 'ธุรกิจการจัดการโรงงาน' ของบริการ Outsource ในการจัดการเครื่องมือตัด เครื่องจักร และ IT Support ให้มีประสิทธิภาพระดับสากล


Challenges

เนื่องจาก ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท ให้บริการทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยต้องการใช้งาน Cloud ที่มีมาตรฐานสูงและปลอดภัยระดับสากลอย่าง AWS เพื่อส่งต่อระบบที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า แต่เนื่องจากทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท ให้บริการระบบทางด้านธุรกิจโรงงานเป็นหลัก จึงต้องการผู้ช่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AWS Cloud ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา, ออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลระบบ


Outcome

ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท เลือกใช้บริการ AWS กับ Cloud HM โดยหลังจากที่นำ Workload ขึ้นไปบน AWS แล้วนั้น เห็นได้ชัดเจนว่าการใช้งานมีความเสถียรและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทีม IT ไม่ต้องกังวลในเรื่องระบบ Infrastructure อีกต่อไป และสามารถโฟกัสกับธุรกิจหลักได้อย่างมั่นใจ เพราะ Cloud HM มีทีมงาน Engineer ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลระบบให้ตลอด 24/7

Business

CODIUM เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้าน Software ในประเทศไทย ที่ส่งมอบงานและบริการด้วยเป้าหมายหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทุกธุรกิจให้เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง


Challenges

CODIUM เป็นบริษัท Software House ที่ผลิต Application แบบสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้า จึงต้องดูแลตั้งแต่ระดับ Infrastructure ที่ใช้เทคโนโลยี DevOps ไปจนถึงระดับ Application ให้แก่ลูกค้า แต่เนื่องจากหัวใจหลักของบริษัทคือการการพัฒนา Application ให้เหมาะสมและตอบโจทย์มากที่สุด จึงมองหาผู้ให้บริการ Cloud ที่มีความรู้ในด้าน DevOps Infrastructure เข้ามาดูแลในส่วนนี้แทน


Outcome

Cloud HM, as an AWS partner, was chosen to help maintain components of the CODIUM's devops infrastructure. Cloud HM used its expertise in devops tools on AWS to help CODIUM reduce its administrative costs by up to 17% as well lower the GTM time for CODIUM by a half.

Cloud HM ผู้เป็น Partner ทางด้าน AWS ได้รับความไว้วางใจให้ช่วยดูแล DevOps Infrastructure ให้กับ CODIUM โดยหลังจากใช้งาน AWS ทีม Developer สามารถประหยัดเวลาในการจัดการและดูแลระบบ Infrastructure ได้อย่างมาก ช่วยเพิ่มเวลาในการโฟกัสการพัฒนาธุรกิจหลักให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลด Cost การบริหารงานไปได้ถึง 17% และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า

หากสนใจบริการหรือมีข้อสงสัยใด ๆ อย่ารอช้าที่จะติดต่อเรา เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที

ติดต่อเรา