Testimonials

Why Customer Choose Cloud HM?

หลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเลือก Cloud HM

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

OshineiLogo

Oshinei Enterprise

บริษัทโอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงหลากหลายเมนูบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นคุณภาพดีในราคาไม่แพง

Exponential Business Growth

Oshinei chose Cloud HM to migrate the store's servers to the cloud infrastructure. The fact that the server is on the cloud greatly reduced the time required to install the IT infrastructure in each branch from the typical period of 3 months to just only 48 hours. Moreover, The cost of each store's back-end system is also reduced by 35%.

Oshinei เลือกให้ Cloud HM ทำการย้ายเซิร์ฟเวอร์ของร้านไปไว้บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งการที่เซิร์ฟเวอร์อยู่บนคลาวด์ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานไอทีในแต่ละสาขาได้เป็นอย่างมาก จากเดิมนานถึง 3 เดือนเหลือเพียง 48 ชั่วโมงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ค่าใช้จ่ายของระบบหลังบ้านของแต่ละร้านยังลดลงถึง 35%

ปณต กิตติประสาธน์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์

TRC Construction

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างถนน การวางท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น น้ำมันและแก๊ส

TRCLogo

Recover Data 10x Times Faster

TRC chose to use Veeam Backup & Replication with Cloud HM to ensure continuity of operations and reduce risks that may be damaging to the business. After opting for Cloud HMs, TRC was able to recover data 10x times faster, thus saving 20% on manpower costs, and 50% on lowering DR site administration costs.

TRC เลือกใช้งาน Veeam Backup & Replication กับทาง Cloud HM เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และลดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ หลังจากเลือกใช้บริการกับ Cloud HM แล้วช่วยทำให้ TRC กู้คืนข้อมูลได้เร็วกว่าเดิม 10 เท่า, ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกำลังพล 20% และค่าใช้จ่ายในการบริหาร DR Site ลดลง 50%

ภาวิตา ลี้สกุล

ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร และผู้อำนวยการการตลาด บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

We Eat

บริษัท วีอีท จำกัด บริษัทที่ได้รับสิทธิในการสร้าง และบริหารร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ Tim Hortons (Chain restaurant ที่เติบโตเร็วที่สุดในแคนาดา) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Only Tier IV Data Center in Thailand

We Eat เลือกใช้บริการ Enterprise Cloud กับ Cloud HM เพราะบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึง ความเสถียรของ Networks และความปลอดภัยของ Data center ที่ Cloud HM เป็นผู้ให้บริการ Cloud บน Data center Tier IV แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกอบกับทีม Engineer ของ Cloud HM ที่ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริการนี้ช่วยให้วีอีทบริหารจัดการด้าน IT ได้ง่ายขึ้นเป็นเท่าตัว

timHortons_logo

Saha Lawson

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ LAWSON 108 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์ และ ลอว์สัน อิงค์ จากประเทศญี่ปุ่น

SahaLawsonLogo_logo

Saving-Time on IT Management

Saha Lawson เลือกใช้บริการ Enterprise Cloud กับ Cloud HM สำหรับใช้งานระบบ Microsoft Dynamics NAV ตอบโจทย์ความต้องการด้านความเสถียร และมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการแบบ One-Stop Service ทั้ง Infrastructure และ Network ช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดเวลาในเรื่องการบริหารจัดการด้าน IT เป็นอย่างมาก

CODIUM

บริษัท โคเดียม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้าน Software ในประเทศไทย ที่ส่งมอบงานและบริการด้วยเป้าหมายหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทุกธุรกิจให้เป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

More Time to Focus on Core Service

CODIUM chose AWS with a cloud service provider with knowledge of DevOps infrastructure, such as Cloud HMs, to help reduce the burden of managing and infrastructure administration. This is due to the need to focus on application development as the core service. Cloud HM allows more time to focus on core business activities, and also helps to reduce administrative costs by up to 17% while delivering work up to twice at fast to customers.

CODIUM เลือกใช้ AWS กับผู้ให้บริการ Cloud ที่มีความรู้ในด้าน DevOps Infrastructure อย่าง Cloud HM เพื่อช่วยลดภาระการจัดการและดูแลระบบ Infrastructure เนื่องต้องการโฟกัสในด้านการพัฒนา Application ที่เป็นบริการหลัก ซึ่ง Cloud HM ช่วยเพิ่มเวลาในการโฟกัสธุรกิจหลักให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลด Cost การบริหารงานไปได้ถึง 17% และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นถึง 2 เท่า

Codiumlogo_logo