ทำไมต้อง Cloud HM?


ระบบ Cloud แท้ระดับมาตรฐานสากลที่เดียวในไทยโดยผู้คร่ำหวอดในวงการ IT ประเทศไทย จากทีม Founder DTAC

Thailand's Premier Cloud Provider

ที่ Cloud HM คุณจะได้พบกับระบบ Global-Grade Cloud ที่เดียวในไทย Infrastructure เรานั้นประกอบไปด้วย:


ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ความปลอดภัยมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยี Layer 7 Firewall, Network ส่วนตัว Cloud HM และระบบ Log

Palo Alto Firewall

ได้รับรางวัลจาก Gartner ถึง 5 ปีซ้อน

SSL-VPN Encryption

การเข้ารหัสข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งาน

Logging System

ระบบเก็บข้อมูลการเข้าและออกของบัญชีลูกค้า

Cloud HM Dark Fiber

ข้อมูลคุณปลอดภัยด้วย Media ของเราเอง

MEF-CE 2.0 and ISO27001 Certified

ผู้ให้บริการที่เดียวในไทยที่ได้รับการรับรอง MEF-CE 2.0


High Availability

Cloud HM เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเสถียรของระบบลูกค้า เราจึงลงทุนในเรื่อง High Availability (HA) เป็นอย่างสูง โดยเริ่มตั้งแต่ Hardware จนถึงบุคลากรของเรา ระบบ Cloud ของเรานั้นตั้งอยู่บน Data Center Tier 3 สองสถานที่ในประเทศไทย โดย Data Centers สองสถานที่ของเรานั้น ตั้งอยู่ห่างกันมากกว่า 30 กิโลเมตรเพื่อสร้างความ Redundant ที่สูงสุดของระบบ


‘Professional’ Managed Service

เรามีทีมบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วย System Engineer, Network Engineer, Software Engineer และ Security Specialist ที่คอยให้ความช่วยเหลือและแก้ไขทุกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลา นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC) ของเราซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบของคุณตลอดเวลา 24 x 7 x 365 คุณมั่นใจได้เลยว่าบุคลากรและระบบของเราสามารถดูแลใส่ใจคุณได้อย่างครบถ้วนแน่นอน


ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ข้อมูลธุรกิจ

ความท้าทาย

ผลลัพธ์

Sun108

(Saha Group)

ข้อมูลธุรกิจ

Sun108 เป็นหนึ่งในเครือบริษัทสหพัฒน์กรุ๊ป Sun108 นั้นเป็นผู้ให้บริการร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศไทย

ความท้าทาย

Sun108 ได้รับโจทย์ให้ย้ายระบบกระจายสินค้าบน Physical Server ที่ตั้งไว้ที่ Data Center ตนเองขึ้นไปบนระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่นได้ และ High Availability เพื่อรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นและไม่แน่นอน

ผลลัพธ์

Cloud HM ได้ช่วย Sun108 ย้ายระบบกระจายสินค้าจาก Physical Server ขึ้นไปบน Cloud ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิง Operating และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างสูง การย้ายระบบนั้นได้ใช้เวลา Downtime ที่น้อยที่สุด

Nirvana Development

(Singha Estate)

ข้อมูลธุรกิจ

Nirvana Development บริษัทลูกค้าของ Singha Estate เป็นผู้พัฒนาทิ่ดินชั้นนำของไทยที่ได้ถูกจดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความท้าทาย

Server ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานและ Data Center ที่เก่าของ Nirvana Development ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ Application ที่สำคัญหลาย ๆ ตัว Nirvana Development จึงเทียบระหว่างการซื้อและปรับปรุง Infrastructure ปัจจุบันหรือย้ายระบบขึ้น Cloud

ผลลัพธ์

หลังการวิเคราะห์เชิง Total Cost of Ownership (TCO) Nirvana ได้เลือกที่จะย้ายระบบทั้งหมดขึ้น Cloud ของ Cloud HM แทนการปรับปรุง Infrastructure เก่า การย้ายขึ้น Cloud นั้นส่งผลให้ Nirvana สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้พร้อมกับลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ IT

Tisco Bank

ข้อมูลธุรกิจ

ธนาคารทิสโก้ (TISCO) เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่ให้บริการการเงินเต็มรูปแบบและมีสาขาทั่วประเทศไทย TISCO ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความท้าทาย

เนื่องจาก TISCO มี ATM ที่ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้การใช้งาน Bandwidth ของ Data Center ของตนเองสูง จึงได้พิจารณาย้ายหาวิธีลดการใช้งาน Bandwidth โดยหนึ่งในนั้นคือการย้ายขึ้น Cloud

ผลลัพธ์

TISCO ได้ย้ายระบบ ATM บางส่วนของบริษัทลูกขึ้น Cloud ของ Cloud HM เพื่อลดปริมาณ Bandwidth ที่ใช้ใน Data Center