นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว


Last updated on 2 มิถุนายน 2020

ข้อมูลสำคัญและเราคือใคร

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (จะเรียกว่า “เรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและยินดีที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมได้ขึ้นอยู่กับบริการที่ต้องการและข้อตกลงแล้วแต่กรณี นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายได้ว่าเรารวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรและบอกท่านเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของท่านภายใต้การดำเนินการของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (การคุ้มครองบุคคล มาตรา 138 (1)/2544) ตามที่ได้มีการแก้ไขเป็นครั้งคราวและกฎการป้องกันข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (“GDPR”) 2559/679.

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำไปใช้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มีศักยภาพของ Cloud HM หรือเป็นการรับมอบอำนาจหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของผลประโยชน์ของนิติบุคคลของบุคคลธรรมดา
 • นอกจากนี้ยังนำไปสู่บุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือสัญญากับ Cloud HM ในอดีต
 • นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการรายอื่นหรือซัพพลายเออร์
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ท่านอาจให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เมื่อลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าวของเราและ / หรือในระหว่างความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา 

สิ่งสำคัญคือท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้พร้อมกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น  เพื่อให้คุณตระหนักดีถึงความสำคัญและวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ

เราคือใคร

Cloud HM เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายแห่งราชอณาจักรไทย ภายใต้การจดทะเบียนเลขที่นิติบุคคล 0105557169180 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เราได้มอบหมาย หัวหน้ารักษาความปลอดภัยข้อมูล (DPO) เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความเป็นส่วนตัว หากท่านมีคำถามใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงคำร้องขอใด ๆ เพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน กรุณาติดต่อเรา

ที่อยู่อีเมล: contact@cloudhm.co.th

การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

ยกตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม คือข้อมูลที่ท่านให้กับเรา ท่านอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านกับเราโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเราผ่านเว็บไซต์ https://www.cloudhm.co.th (เว็บไซต์ของเรา) หรือโดยการตอบทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ อื่น ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา, การสมัครสมาชิกบริการของเรา, การค้นหาสินค้า, การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา, การเข้าแข่งขัน,  การส่งเสริม, การค้นหา เมื่อท่านรายงานปัญหากับทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ท่านให้เราอาจรวมถึง ชื่อของท่าน, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ในการเข้าชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจรวมถึงโปรโตคอล (IP ADDRESS) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านมายังอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการ Log-in ของท่าน, ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าโซนเวลา, ชนิดของปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม,  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน รวมถึงตัวระบุที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผ่านหรือจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือค้นหา (เช่นการเลื่อน คลิก และเลื่อนเม้าส์) และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูจากหน้าเว็บและหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในการโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา

Cloud HM ใช้ Google Analytics และ Cookies เพื่อพัฒนาบริการ ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของ Cloud HM วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อใช้ข้อมูลที่รวบรวมในการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ Cloud HM ข้อมูลที่รวบรวมจาก Analytics จะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดทำโปรไฟล์การโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์อื่น ๆ

ข้อมูลของเด็ก

เราเข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เด็กได้รับเท่านั้น หากเราได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

หากท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บอย่างไร

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราได้รับจากลูกค้า (กลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน) ด้วยตนเองหรือจากเว็บไซต์ของเราในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จากลูกค้า แต่รวมถึงจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทที่ได้แนะนำลูกค้าให้แก่เรา

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการข้อมูลและพื้นฐานทางกฎหมาย

โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม GDPR และการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล (การคุ้มครองบุคคล) ตามกฎหมายมาตรา 138 (1) / 2544 ตามที่ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้:

 • เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา และ เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอจากเรา
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายคลึงกับบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อหรือสอบถามมาแล้ว
 • ในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเราอยู่ภายใต้บังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร
 • การส่งเสริมความสนใจที่ดีที่สุดของลูกค้า
 • หากท่านได้ให้ความยินยอมเฉพาะของท่านในการดำเนินการ (นอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุไว้ด้านบน) ความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมนั้นด้วย ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะได้รับการเพิกถอนของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
 • เพื่อให้บริการท่านหรือทำการเลือกให้บุคคลที่สามให้บริการท่าน เกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการที่เรารู้สึกว่าท่านอาจสนใจ หากท่านเป็นลูกค้าปัจจุบัน เราจะติดต่อท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล (อีเมล) เท่านั้น พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกับสินค้าซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายหรือเจรจาขายสินค้าก่อนหน้านี้กับท่าน
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาที่ดำเนินการในระหว่างปีปฏิทิน
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • การจัดการเว็บไซต์ของเราและการดำเนินงานภายใน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การทดสอบ, การวิจัย, สถิติ และการสำรวจ
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะปรากฏในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในลักษณะแบบโต้ตอบเกี่ยวกับบริการของเราเมื่อท่านเลือกใช้บริการ
 • เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเรา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปลอดภัยและมั่นคง
 • เพื่อประเมินหรือทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการโฆษณาที่เราให้บริการแก่ท่านและผู้อื่น และเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน
 • เพื่อให้คำแนะนำแก่ท่านและผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ท่านหรือพวกเขาอาจจะสนใจ

การเปลี่ยนวัตถุประสงค์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมไว้เท่านั้น เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าเราจำเป็นต้องใช้ด้วยเหตุผลอื่น และเหตุผลดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิม หากท่านต้องการคำอธิบายว่าการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์เดิมอย่างไรโปรดติดต่อเราได้ที่: ที่อยู่อีเมลcontact@cloudhm.co.th

ถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และเราจะอธิบายถึงพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้เราสามารถทำได้

การตลาด

เราอาจดำเนินการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการและข่าวสารที่อาจเป็นที่สนใจของท่านหรือธุรกิจของท่าน

ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อมูลจากการอัปเดตอีเมลจดหมายข่าวและ / หรืออีเมลการตลาดอื่น ๆ ได้โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในการติดต่อสื่อสารทางอีเมลที่เราส่งให้ท่าน จากนั้นท่านจะถูกนำออกจากรายชื่อที่ส่งทางอีเมลของเรา

นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ โดยติดต่อเราได้ตลอดเวลาในการเขียน

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอพพลิเคชันอื่นๆ การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือการเปิดใช้การเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อข้อความส่วนบุคคลของเขาเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อสร้างความแตกต่างของท่านจากผู้ใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ท่านเมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยินยอมให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

หากท่านไม่ต้องการให้เราปรับใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเว็บไซต์มีการส่งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน การปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้เว็บไซต์ของเรา

ใครที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ในระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาและตามกฎหมายของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจส่งให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของ Cloud HM และ / หรือ บุคคลที่สามที่ให้บริการ และ / หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน และ / หรือ ซัพพลายเออร์ของ Cloud HM ในบริบทของการให้บริการของเรา ดังนั้น บุคคลที่สามอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินการบริการ และ / หรือ ภาระผูกพันตามกฎหมายของเราได้ บุคคลที่สาม (ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์) ดังกล่าว เข้าทำสัญญากับเราโดยที่พวกเขารับทราบถึงการรักษาความลับ และการปกป้องข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูล และ GDPR

ขอย้ำว่าเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือถ้าเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย หรือถ้าเราได้รับอนุญาตภายใต้สัญญา และตามภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือหากท่านให้ความยินยอม เราต้องการให้บุคคลที่สามทั้งหมดเคารพความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เรากำชับผู้ให้บริการบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัดว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของท่านเอง และอนุญาตให้ดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และสอดคล้องกับคำแนะนำของเราได้เท่านั้น เราให้บริการเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามที่เลือกเช่น:

 • คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาช่วง สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางสัญญากับท่าน
 • ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็น ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ภาษีเงินได้, เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทางอาญา, ผู้สอบบัญชี และนักบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์ ที่ช่วยเราในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • หากเรามีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อบังคับใช้ หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (https://www.cloudhm.co.th/tos/) และข้อตกลงอื่น ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความปลอดภัยของบริษัท Cloud HM ลูกค้าของเราหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

ข้อมูลความปลอดภัย

มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

การเก็บรักษาข้อมูล

ท่านจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันนานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านการบัญชีหรือการรายงานใด ๆ เว้นแต่จะมีการขยายเวลาการจัดเก็บหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

เงื่อนไขเพื่อใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรวมถึง:

 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา)
 • ไม่ว่าจะเป็นภาระทางกฎหมายที่เราต้องเผชิญ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางอย่างกำหนดให้เราต้องเก็บบันทึกธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้)
 • ว่าควรคำนึงถึงการรักษา หรือไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายของเรา (เช่นกฎเกณฑ์ข้อพิพาท คดี หรือ ข้อบังคับ)

ท่านมีสิทธิลบข้อมูลของท่าน ร้องขอให้ลบออก วิธีนี้ทำให้ท่านสามารถแนะนำให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เรียกได้ว่าเป็น”สิทธิที่จะถูกลืม”) โดยที่ข้อมูลนี้ไม่ได้มีการใช้หรือมีประโยชน์อีกต่อไป

สิทธิตามกฎหมายของท่าน

ภายใต้สถานการณ์บางอย่างท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

 • ขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน: ท่านสามารถขอการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีการดำเนินการหรือไม่และเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลดังกล่าว
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านสามารถขอแก้ไขได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น ถ้าไม่จำเป็นต้องให้บริการแก่ท่านอีกต่อไป
 • วัตถุที่ใช้ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น การใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา
 • ร้องขอข้อจำกัดในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจร้องขอข้อจำกัด ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย
 • ร้องขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านอาจขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ของท่านเอง
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับเรา: ท่านสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการเพิกถอนการยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ในการดำเนินการตามความยินยอมก่อนที่จะถูกเพิกถอนหรือเพิกถอนจากท่าน

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การป้องกันข้อมูลของเราที่: contact@cloudhm.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของท่าน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21/11/2561 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ


ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียน อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่ contact@cloudhm.co.th