Calculator


Your Everyday IT Tools

File Transfer Time/Rate

Transfer Time
Transfer Rate

1
Days
6
Hours
23
Mins
40
S
Mins

10000
Kbps
10
Mbps
0.01
Gbps
เครื่องมือนี้มีไว้สำหรับการศึกษาข้อมูลเท่านั้น Cloud HM ไม่รับประกันในความแม่นยำ และความถูกต้องของผลลัพธ์