UIH ผนึกพันธมิตรธุรกิจชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี เปิดประตูสู่บริการ Cloud NextGen

3 กรกฎาคม 2015

UIH เตรียมก้าวไปเป็นผู้ให้บริการคลาวด์แบบครบวงจรที่ส่งมอบทั้งเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงและระบบจัดการความปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าไปสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการในระดับภูมิภาคอาเชียน 

ในงาน “UIH, We serve you more” บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) และพันธมิตรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี รวม 12 รายหลัก ได้แก่ Huawei , DTAC, PCCW Global , HP Enterprise Security, FireEye , Juniper, Palo Alto นวัตกรรม คลาวด์ เน็กซ์เจน ให้ลูกค้าองค์กรคุ้มค่า ระบบปลอดภัย ลดต้นทุน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทย และทั่วโลก 

คุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เปิดเผยว่า ใน ปี 2558 นี้ UIH ได้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่การให้บริการทางเทคโนโลยีสื่อสารด้วยบริการคลาวด์ เน็กซ์เจนที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในไทย เนื่องจาก UIH สามารถส่งมอบบริการครบวงจรและสอดคล้องกับ 3 ส่วนบริการ ได้แก่ สมาร์ท เน็ตเวิร์ค หรือเครือข่ายบรอดแบนด์และวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ระบบการจัดการความปลอดภัยบนอินฟราสตัคเจอร์ และบริการคลาวด์ โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ UIH สามารถให้บริการลูกค้าองค์กรได้ด้วยความเชี่ยวชาญ ในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐาน MEF CE 2.0 ที่ UIH ได้รับการรับรองจากองค์กร Metro Ethernet Forum เพียงรายเดียวในประเทศไทย  

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า UIH และบริษัทในเครือ ได้เน้นคุณภาพการให้บริการทั้งระบบเครือข่าย รวมถึงความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูลในทุกพื้นที่การใช้งานของลูกค้าองค์กร ทั้งที่มีสาขาในไทย และต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ UIH ได้เพิ่มมูลค่าของการใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ ด้วยการพัฒนาบริการเพื่อนำเสนอบริการรองรับการใช้งานให้กับลูกค้าและดูแลให้บริการทั้งระบบ นอกจากนี้ UIH ยังมี Reseller ที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาคของไทย ที่เป็นตัวแทนขายบริการของ UIH ซึ่งในภาคใต้เช่น ปิรามิด โซลูชั่น, อินเตอร์คอนเน็ค โซลูชั่น, เอ็กซ์เพรส ดาต้า ,ไอร์แลนด์ เทคโนโลยี ส่วนในภาคเหนือ เช่นอะแวร์ คอร์ปอเรชั่น, โมวาซี่ ในภาคตะวันออกได้แก่ ไทยซิสเต็มส์ , อินเตอร์เน็ต อีสต์ และสยามอีบิสซิเนส 

สำหรับบริการคลาวด์ เน็กซ์เจนจะครอบคลุม 5 ประเภทกลุ่มงานที่เหมาะกับองค์กรที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น ธนาคาร ค้าปลีก ประกันภัย เพื่อรองรับการใช้งานบนเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดบนสมาร์ท บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์คของ UIH ได้แก่ 1.บริการ คลาวด์ วีพีเอ็น (Cloud VPN) เป็นการบริหารจัดการแบนด์วิธสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงของแต่ละสาขาในองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามการใช้งานจริง 2. บริการคลาวด์ อินเทอร์เน็ต (Cloud Internet) เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับองค์กรที่เพิ่มความคุ้มค่าและระบบให้มีความเสถียรยิ่งขึ้น 3. คลาวด์ไวไฟ (Cloud WiFi) บริการบริหารจัดการ การสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้ได้ทั้งอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต 4. คลาวด์ โพรเท็คชั่น (Cloud Protection) เป็นบริการบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายที่ลูกค้าองค์กรใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์เอง และ 5.คลาวด์เอชเอ็ม (Cloud HM) เป็นบริการคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างครบวงจร ให้บริการสร้างเวอร์ชวล ดาต้า เซ็นเตอร์ (Virtual Data Center) บนเครือข่าย MPLS ของ UIH โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ 

-- CIOWorldMagazine