Cloud HM x CPALL ร่วมสนับสนุนค่าย Creative AI Camp ปีที่ 5

25 ตุลาคม 2022

คลาวด์ เอชเอ็ม ตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านคลาวด์ และความตั้งใจในการร่วมสร้างเยาวชนไทยสู่ Tech Talent รุ่นใหม่ให้แก่ประเทศไทย เข้าร่วมพันธมิตรกับ CP ALL และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ จัดค่าย "Creative AI Camp" ปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด "Anytime, Anywhere with AI"

คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด กล่าวว่า Cloud HM มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถทางด้าน Technology ที่จะส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นอย่างมาก และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CP ALL ที่มีกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติมาอย่างต่อเนื่อง


คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด กล่าวเปิดงานการแข่งขัน

"Cloud HM ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CP ALL ในการจัดค่าย Creative AI Camp ปีที่ 5 ด้วยการร่วมสนันสนุนทางด้าน Cloud และ AI Technology ที่ทาง Cloud HM มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วให้แก่เยาวชนไทยได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยและต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในอนาคตได้ ซึ่งทุกวันนี้ Cloud ถือเป็นพื้นฐานทางด้าน Technology ที่จำเป็นต้องศึกษาและมีความรู้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการใช้ AI ต่อยอดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เราจึงมีความยินดีที่ได้ช่วยสนันสนุนทรัพยากรของ Amazon Web Services ให้แก่เยาวชนไทยได้ใช้งานและเรียนรู้ในค่าย Creative AI Camp ครั้งนี้"

ทั้งนี้ ค่าย Creative AI Camp ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 5 แล้ว โดยครอบคลุมเยาวชน ตั้งแต่ระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence (AI) อย่าง Cloud, Blockchain และ Digital Data ผ่านระบบ Online Conference ในระยะเวลาร่วม 2 เดือน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เข้มข้นและได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางจากในประเทศไทยและต่างประเทศ

เกี่ยวกับ Cloud HM

Cloud HM: ‘Your Multi Cloud Expert’ ผู้ให้บริการ Multi Cloud ที่ให้ทั้งบริการ Domestic Cloud และ Global Cloud อย่าง AWS, Azure และ Google Cloud

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Cloud ในไทย ภายใต้แนวคิด “Your Multi Cloud Expert” ซึ่งให้บริการ Cloud ในหลากหลาย Platform ทั้ง Domestic Cloud บน Data Center มาตรฐาน Tier IV ของเรา และเป็น Consulting Partner กับ Global Cloud อย่าง AWS, Azure และ GCP ให้บริการลูกค้าชั้นนำระดับ Enterprise โดยบริการของ Cloud HM ครอบคลุมตั้งแต่บริการ Multi Cloud Strategy & Migration, App Modernization, Cloud Native Tools, บริการวางแผนและวิเคราะห์ Big Data, บริการให้คำปรึกษาด้าน DevOps, บริการ Backup & Disaster Recovery (DR), และบริการ Connectivity อื่น ๆ (เช่น AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute และ Private Link) นอกจากนี้ สำหรับองค์กรที่กำลังเข้าสู่เทคโนโลยี Cloud หรือต้องการทำ Digital Transformation, Cloud HM ยังมีบริการ Training เพื่อ Upskill บุคลากรภายในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยี Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรได้