Cloud HM ให้บริการโซลูชัน Developer-Ready Cloud บน Sovereign Cloud

24 มกราคม 2023

Cloud HM เปิดตัวโซลูชัน Sovereign Cloud บนเทคโนโลยี VMware เพื่อนำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่เทียบเท่ากับบริการที่มีอยู่ใน Public Cloud พร้อมให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครอง เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และถูกจัดเก็บเฉพาะภายในประเทศไทย

ในปัจจุบันองค์กรมากมายในประเทศต่างทวีความต้องการที่จะปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัยสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ตนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และความยืดหยุ่นในการตอบรับการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดการกับข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่ต้องรองรับ Sensitive Data โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ธุรกิจประกันภัย โรงพยาบาล หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐเองต่างต้องเผชิญกับความท้าทายเรื่องข้อกำหนดด้าน Data Privacy ที่จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ดังนั้นการจะคิดค้นหรือพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวจึงต้องสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดของเขตพื้นที่นั้น ๆ เช่นกัน

“อธิปไตย[1]ของข้อมูลและนวัตกรรมสามารถไปด้วยกันได้” คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Cloud HM กล่าว “เราภูมิใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการ VMware Sovereign Cloud ระดับสากล ตอนนี้เราสามารถส่งมอบศักยภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคุณค่าให้แก่ข้อมูลของลูกค้าได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยโซลูชัน Developer-Ready Cloud ของเรา”

“เมื่อมีพันธมิตรอย่าง Cloud HM เราสามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรผ่านระบบ Cloud Infrastructure ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกฎหมายภายในประเทศ ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากระบบ Cloud ตั้งแต่ความพร้อมในการใช้งาน ตลอดจนการเข้าถึง และความปลอดภัยในการขยับขยายธุรกิจ” คุณเอกภาวิน สุขอนันต์ Country Manager บริษัท VMware กล่าว “ในโลกแห่งการใช้งาน Multi-Cloud ณ ปัจจุบัน เรากำลังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ก้าวเข้าสู่การเป็น Cloud Smart ตั้งแต่กระบวนการแรก โดยสนับสนุนให้พวกเขาสามารถควบคุมและมีทางเลือกในการใช้ระบบ Cloud ที่เหมาะสมได้ตามต้องการ”

เมื่อมี VMware Tanzu บน Sovereign Cloud ทำให้ Cloud HM สามารถช่วยให้องค์กรดำเนินการสร้าง พัฒนา ใช้งาน บริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัยให้แก่แอปพลิเคชันยุคใหม่ได้อย่างดีขึ้นด้วยระบบ Kubernetes ที่ติดตั้งมาในตัว โดย Tanzu portfolio จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังให้อิสระแก่นักพัฒนาในการเคลื่อนย้ายและเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ดีที่สุด

Cloud HM ให้บริการ Sovereign-Ready VMware Tanzu ผ่าน Data Center ของบริษัทเองโดยตรง มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลใดหลุดรอดออกจากประเทศไทยหรือ Sovereign Cloud ของ Cloud HM ได้

นอกจากนี้องค์กรต่าง ๆ ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก VMware Tanzu Kubernetes Grid ในการใช้งาน Kubernetes แบบ Enterprise-Ready ที่สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้ง, การดำเนินงานอัตโนมัติแบบ Multi-Cluster, และการบริการแพลตฟอร์มแบบ Integrated ต่าง ๆ ทั้งนี้ใน Cloud HM Sovereign Cloud จะมี Tanzu Kubernetes Grid ที่มีบริการ Open Source ต่าง ๆ มากมายอยู่ด้วย เช่น Fluent Bit, Prometheus, Grafana และ Contour ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ในการ Monitoring และ Ingress โดยองค์กรสามารถสังเกตและทำการปรับเปลี่ยนได้ตาม Metrics ของ Open Source ได้เลย นอกจากนี้ยังมีระบบการติดตามและบันทึกข้อมูลย้อนกลับที่สามารถแสดงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ Kubernetes ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่า Traffic ของเครือข่ายจะมีความปลอดภัยและไม่ขัดข้อง

ลูกค้าของ Cloud HM ในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงอย่างโลจิสติกส์มีความต้องการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อใช้แทนระบบหลักของบริษัทในการจัดระเบียบพื้นที่การให้บริการและติดตามสถานะพัสดุ ในตอนแรกหน่วยงานภาครัฐต้องลงทุนสร้าง Data Center ของตนเองเพื่อใช้งาน VMware Tanzu ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหว อย่างไรก็ตามเมื่อองค์กรได้เปลี่ยนมาใช้ Kubernetes ผ่าน Cloud HM Sovereign Cloud องค์กรสามารถลดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันจากหนึ่งปีเป็นภายในไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น

 VMware Data Solutions สามารถใช้งานได้บน Cloud HM Sovereign Cloud เช่นกัน เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดและมีความสอดคล้องกัน โดยลูกค้าสามารถใช้ Self-Service User Interface และ APIs ในการปรับแต่งแอปพลิเคชันของตนให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดผ่านบริการดังกล่าวด้านล่างนี้

  • VMware GemFire: Application Cache สมรรถนะล้ำเลิศที่ทำการอ่านและเขียนข้อมูลด้วยความเร็วสูงพิเศษ
  • VMware RabbitMQ: Message Broker ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับองค์กร ช่วยสร้างการสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างเซิร์ฟเวอร์ แอป และอุปกรณ์
  • VMware Greenplum: แพลตฟอร์มคลังข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีแบบขนาน (Massively Parallel Processing หรือ MPP) ช่วยให้องค์กรสามารถทำการรวมกลุ่มข้อมูล (Aggregation), พัฒนา AI/ML, และสืบค้นข้อมูล (Query) ได้อย่างรวดเร็ว

“สำหรับองค์กรต่าง ๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องรู้ว่าข้อมูลของตนเองถูกเก็บไว้ที่ใดและต้องมั่นใจว่าข้อมูลมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ลำดับต่อไปคือการช่วยให้องค์กรเหล่านั้นสามารถสร้างสรรค์ข่าวกรองทางธุรกิจ (Business Intelligence) โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้ดึงเอาคุณค่าของข้อมูลออกมา” คุณณพัชรกล่าว

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัย Cloud HM จึงได้จับมือเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์ม API Kong บนระบบ Cloud รวมทั้ง HashiCorp ซึ่งเป็นผู้นำซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับ Multi-Cloud Infrastructure

VMware, Tanzu, GemFire, RabbitMQ, และ Greenplum เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ VMware, Inc. หรือบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาและเขตพื้นที่อื่น


[1] อธิปไตย หมายถึงอำนาจสูงสุดของรัฐที่จะใช้บังคับบัญชาภายในอาณาเขตของตน