Cloud HM ร่วมเป็นกรรมการในการแข่งขัน "Creative AI Club Hackathon"

2 กันยายน 2022

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คลาวด์ เอชเอ็ม (Cloud HM) ได้เข้าร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยทางด้าน Technology ที่มาแรงอย่าง AI ในการร่วมเป็นกรรมการของการแข่งขัน Creative AI Club Hackathon ที่จัดขึ้นให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - อุดมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาจากโครงการค่าย CAI CAMP รุ่นที่ 3 กิจกรรมของกลุ่มซีพี ออลล์ (CP ALL)

ภายในงาน คุณอาทิตย์ อุ่นแก้ว, Technical Lead - Global Cloud และ คุณ วิชชุกร ทองขวัญ, Senior Solution Architect จาก Cloud HM ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินไอเดียสร้างสรรค์ทางด้าน AI ดังกล่าวที่ใช้เวลาเพียง 2 วัน 1 คืน ในการ Hackathon ร่วมกัน เพื่อผลิตไอเดียสุดเจ๋งออกมาให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ทาง Cloud HM ยังได้จัดสรรทรัพยากร Cloud ของทาง Amazon Web Services (AWS) ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมงานในการใช้งานเพื่อแข่งขัน Hackathon อีกด้วย


โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ "เคี้ยงเครียด" Application ในการช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้ AI ในการช่วยเก็บข้อมูลและพยากรณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ "Vio-Protego" Web Application ตรวจจับปัญหาความรุนแรงในห้องเรียน โดยใช้ AI ในการทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิด


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่ "Ling Jak Jak" Line Bot ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคฝึดาษลิงที่ใช้ AI ในการเข้ามาช่วยตรวจสอบ


แหล่งอ้างอิง

https://www.cpall.co.th/en/news-en/csr-en/creative-ai-club-hackathon