Cloud HM เลื่อนขั้นสู่พันธมิตรระดับ AWS Advanced Tier Services

8 กันยายน 2023

อีกหนึ่งความสำเร็จของ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) พาร์ทเนอร์สัญชาติไทยกับการเลื่อนขั้นสู่พันธมิตรระดับ AWS Advanced Tier Services เป็นการตอกย้ำในเรื่องของความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการให้บริการคลาวด์บน Amazon Web Services ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดย Cloud HM ผ่านการออกแบบและพัฒนา Solutions ให้กับลูกค้าองค์กรและสตาร์ทอัพกว่า 1,000 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม

ซึ่งการยกระดับขึ้นเป็นพันธมิตร AWS Advanced Tier Services ในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการให้บริการของ Cloud HM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยที่เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ

การได้รับการยกระดับเป็นพันธมิตร AWS Advanced Tier Services แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการให้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุด และความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าในการใช้งานระบบคลาวด์ โดย Cloud HM เป็นพาร์ทเนอร์สัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา, วางแผน, ติดตั้ง และดูแลระบบคลาวด์บน AWS สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

สำหรับองค์กรที่เลือกใช้บริการคลาวด์จาก Cloud HM สามารถมั่นใจได้เลยว่า Cloud HM มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาวางแผน Solutions พร้อมทั้งติดตั้ง และดูแลระบบคลาวด์ เพื่อนำองค์กรของคุณก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation โดยนำระบบคลาวด์ไปใช้งานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร

Cloud HM มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการคลาวด์ที่หลากหลาย ทั้งด้าน Big Data, AI/ML, Analytic & Visualization, App Modernization, DevSecOps, Data Center Migration, Back-up & DR, และ AWS Landing Zone ซึ่งทำให้ลูกค้าแต่ละองค์กรสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการและประสิทธิภาพขององค์กร การนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ภายในองค์กรจะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Super App) ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อจัดการประมวลผลและวิเคราะห์ให้สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ