ผู้บริหาร


คณะกรรมบริหารและผู้บริหารของเรามีประสบการณ์การบริหารธุรกิจ IT
ระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนาน

คณะกรรมการบริหาร

khun wichai

คุณวิชัย เบญจรงคกุล

ประธานกรรมการ

คุณยงยุทธ พรมเชื้อ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

khun santi

คุณสันติ เมธาวิกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณเบญจ เบญจรงคกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณณพัชร อัมพุช

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล

กรรมการ


ผู้บริหาร

คุณณพัชร อัมพุช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
khun pranai

คุณประณัย พรประภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด