ผู้บริหาร


คณะกรรมบริหารและผู้บริหารของเรามีประสบการณ์การบริหารธุรกิจ IT
ระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนาน

คณะกรรมการบริหาร

คุณวิชัย เบญจรงคกุล

ประธานบริหาร,
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด

อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

คุณสันติ เมธาวิกุล

กรรมการผู้จัดการ,
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด

อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า,
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)


ผู้บริหาร

คุณศิวบุธ อัมพุช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีต Software Developer,
Atomic Object, Michigan, USA

อดีต Senior Development Engineer, Raytheon, California, USA

คุณประณัย พรประภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด

กรรมการ,
กลุ่ม โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซด์

กรรมการ,
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด