ผู้บริหาร


คณะกรรมบริหารและผู้บริหารของเรามีประสบการณ์การบริหารธุรกิจ IT
ระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนาน

คณะกรรมการบริหาร

คุณวิชัย เบญจรงคกุล

ประธานบริหาร,
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด

อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด

กรรมการอิสระ,
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (SAMART)

คุณสันติ เมธาวิกุล

กรรมการผู้จัดการ,
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด

อดีต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า,
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC)


ผู้บริหาร

คุณศิวบุธ อัมพุช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีต Software Developer,
Atomic Object, Michigan, USA

อดีต Senior Development Engineer, Raytheon, California, USA

คุณประณัย พรประภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด

กรรมการ,
กลุ่ม โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซด์

กรรมการ,
บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด

คุณณพัชร อัมพุช

ผู้จัดการทั่วไป

อดีตรองผู้จัดการ - แผนกวาณิชธนกิจ,
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

อดีตนักวิเคราะห์ แผนกวาณิชธนกิต,
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด (กลุ่มธนาคารกรุงไทย)