UIH เปิดตัว Cloud NextGen 5 บริการใหม่

7 พฤษภาคม 2015

กลุ่ม UIH รวมพลังประกาศสร้างมิติใหม่อุตสาหกรรมบรอดแบรนด์ ผนึกพันธมิตรธุรกิจเปิดตัว Cloud NextGen ในงาน “UIH, We serve you more” ให้ลูกค้าองค์กรคุ้มค่า ปลอดภัย ลดต้นทุน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทย และทั่วโลก 

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เปิดเผยว่าใน ปี 2558 นี้ UIH ได้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารบรอดแบนด์ ด้วยบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน (Cloud NextGen) ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นในไทย เนื่องจากบริการคลาวด์ของ UIH มีบริการที่ครบวงจรและสอดคล้องกับ 3 ส่วนบริการ ได้แก่  

ส่วนที่ 1. สมาร์ท เน็ตเวิร์ค หรือเครือข่ายบรอดแบนด์วงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ส่วนที่ 2. ระบบการจัดการความปลอดภัยบนอินฟราสตัคเจอร์ และ 3. บริการคลาวด์ โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ UIH สามารถให้บริการลูกค้าองค์กรได้ด้วยความเชี่ยวชาญ ในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐาน MEF CE 2.0 ที่ UIH ได้รับการรับรองจากองค์กร Metro Ethernet Forum เพียงรายเดียวในประเทศไทย 

“การรวมพลังของกลุ่ม UIH นี้ทำให้เรามีศักยภาพความพร้อม ที่มากเพียงพอจะสร้างนวัตกรรมการให้บริการกับลูกค้าองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และการเปิดให้บริการคลาวด์ เน็กซ์เจน อย่างครบวงจรนี้ เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อน UIH ไปสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการในระดับภูมิภาคอาเชียนได้อย่างแน่นอน” นายวิชัย กล่าว 

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า UIH และบริษัทในเครือ ได้เน้นคุณภาพการให้บริการทั้งระบบเครือข่าย รวมถึงความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูลในทุกพื้นที่การใช้งานของลูกค้าองค์กร ทั้งที่มีสาขาในไทย และต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ UIH ได้เพิ่มมูลค่าของการใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ ด้วยการพัฒนาบริการ  

เพื่อนำเสนอบริการรองรับการใช้งานให้กับลูกค้าในมิติใหม่ และดูแลให้บริการทั้งระบบ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน กับองค์กรตามความเป็นจริง โดยประเมินการวางระบบให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมคุ้มค่า 

“มิติใหม่ของ UIH เน้นการให้บริการอย่างเข้าถึง เข้มข้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีใดที่กำลังได้รับความสำคัญในระดับโลก และมีประโยชน์กับลูกค้า UIH และบริษัทในเครือจะร่วมมือกับผู้นำทางเทคโนโลยีพัฒนาบริการนำเสนอต่อยอดบริการให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าก่อนลูกค้าจะถามถึง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” พันเอกเรืองทรัพย์กล่าว 

นอกจากนี้ UIH ยังมี Reseller ที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาคของไทย ที่เป็นตัวแทนขายบริการของ UIH เช่น ปิรามิด โซลูชั่น, อินเตอร์คอนเน็ค โซลูชั่น, เอ็กซ์เพรส ดาต้า ,ไอร์แลนด์ เทคโนโลยี ส่วนในภาคใต้ ส่วนในภาคเหนือ เช่นอะแวร์ คอร์ปอเรชั่น, โมวาซี่ ในภาคตะวันออกได้แก่ ไทยซิสเต็มส์ , อินเตอร์เน็ต อีสต์ และสยามอีบิสซิเนส 

นายสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพขององค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกันที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง UIH มีความเข้าใจรูปแบบการแข่งขันขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี จึงได้นำเสนอบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน เพื่อช่วยการบริหารจัดการเครือข่ายในรูปแบบใหม่ เป็น “Next Generation One Stop Service Solution” ซึ่งบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน ครอบคลุม 5 ประเภท เหมาะกับองค์กรที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น ธนาคาร ค้าปลีก ประกันภัย เพื่อรองรับการใช้งานบนเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดบนสมาร์ท บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์คของ UIH ได้แก่  

1. บริการ คลาวด์ วีพีเอ็น เป็นการบริหารจัดการแบนด์วิธสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงของแต่ละสาขาในองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตามการใช้งานจริง โดยแนวทางที่ประหยัดยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าจะได้รับโควต้าการใช้แบนด์วิธ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อต้องการขยายสาขาเพราะมีโควต้าจัดเตรียมไว้รองรับเพียงพอกับการใช้งานของลูกค้าในอนาคตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลักเพิ่ม 

2. บริการ คลาวด์ อินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบ่ใหม่ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับองค์กรที่เพิ่มความคุ้มค่าและระบบมีความเสถียรยิ่งขึ้น ทั้งสำนักงาน และสาขาเข้าเครือข่ายกลางได้เช่นเดียวกัน ทำให้ลดความเสี่ยงจากการออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้หากสาขาใดสาขาหนึ่งมีปัญหาที่ระบบการเชื่อมสัญญาณ และยังทำให้เข้าสู่มาตรฐานรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายทันที 

3. บริการ คลาวด์ไวไฟ (Cloud WiFi) ระบบบริหารจัดการ การสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้ได้ทั้งอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าไม่ต้องลงทุนสูง ด้วยการจัดการแบบ “Centralized Management จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันทั้งจากสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา รวมถึงให้บริการได้ทั้งแบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต แบบไร้สาย ด้วยระบบความปลอดภัยสูงสำหรับองค์กร โดย UIH จะให้คำปรึกษาพร้อมออกแบบการใช้งานให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน และรองรับแผนงานของลูกค้าในอนาคต 

4. บริการคลาวด์ โพรเท็คชั่น (Cloud Protection) เป็นบริการบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายที่ลูกค้าองค์กรใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์เอง เนื่องจากถูกออกแบบเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายข้อมูลในระดับอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ให้พ้นจากภัยคุกคามและการโจมตี ที่อาจจะแฝงตัวมากับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานภายในองค์กร เครื่องแม่ข่าย และเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยอยู่ภายใต้การบริหารควบคุมจากศูนย์ซีเคียวริตี้ โอเปอเรชั่น เซ็นเตอร์ (SOC) ซึ่งการบริหารจัดการนี้ได้รับรางวัลจาก Frost & Sullivan และ 

5. บริการคลาวด์ เอชเอ็ม (Cloud HM) หรือ คลาวด์ ไฮบริดจ์ แมเนจด์ จากบริษัท Cloud HM ในเครือ UIH เป็นบริการคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างครบวงจร ให้บริการสร้างเวอร์ชวล ดาต้า เซ็นเตอร์ (Virtual Data Center) บนเครือข่าย MPLS ของ UIH โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เอง ไม่ต้องลงทุนขยายพื้นที่เอง ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณการใช้งานได้ในแต่ละเดือนตามความเป็นจริง โดยลูกค้าที่มีดาต้าเซ็นเตอร์ สามารถเปลี่ยนระบบเข้าสู่ เวอร์ชวล ดาต้า เซ็นเตอร์ได้โดยที่แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ไม่สูญหายไป และเวอร์ชวล ดาต้า เซ็นเตอร์ยังเหมาะกับองค์กรใหม่ๆ ที่ต้องการมีดาต้า เซ็นเตอร์ โดยไม่ต้องการลงทุนฮาร์ดแวร์ หรือบริหารจัดการเอง 

-- adslthailand