Cloud HM x Amazon Web Services จัดงาน Leadership Summit

12 พฤศจิกายน 2022

Cloud HM x AWS ร่วมพันธมิตรจัด Leadership Summit – โชว์เทค AI/ML สุดล้ำ พร้อมเปิดตัว Data Center ในไทยด้วยเม็ดเงินกว่า 1.9 แสนล้านบาท

Cloud HM x Amazon Web Services จัดงาน Leadership Summit ภายใต้แนวคิด “Amazon Web Services Growth Secrets: How to Run a Multi-Billion Dollar Business Like AWS” พร้อมโชว์เทคโนโลยีคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ด้วยการแข่งขันรถอัจฉริยะ AWS DeepRacer จากเทคโนโลยี Deep Learning ครั้งแรกในไทย ณ The House on Sathorn, W Hotel Bangkok เพื่อแสดงศักยภาพ และความพร้อมสำหรับการเปิดตัว Data Center แห่งแรกในไทย และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกว่า 1.9 แสนล้านบาท โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารชั้นนำจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศเข้าร่วม

Cxoซ้ายไปขวา  คุณณฐพร เตมีรักษ์ กรรมการ บริษัท Time and Space Asset จำกัด, คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Cloud HM จำกัด, และคุณประณัย พรประภา Managing Director บริษัท SIAM@SIAM Hotels

ในรอบกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยี Cloud ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่พัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก้าวข้ามความกังวลที่เคยมี และเปิดรับเทคโนโลยี Cloud เพื่อ Transform ธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดย Amazon Web Services (AWS) เป็นผู้คิดค้นและให้บริการ Cloud Platform เจ้าแรกของโลก ที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 16 ปี และครองส่วนแบ่งทางการตลาด 34% ของโลกซึ่งถือว่าเป็นอันดับ 1 ของโลกในขณะนี้ โดยเทคโนโลยี Cloud ที่ AWS ให้บริการนั้น ครอบคลุม Solution ตั้งแต่ Compute, Storage, Databases, Networking, DevOps, IoT, Security, และ Enterprise Applications รวมไปถึง Solution สำหรับอนาคต อย่าง Blockchain, Big Data, AI หรือ Machine Learning ที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยเหตุนี้ AWS จึงได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลก เช่น GE, Walt Disney, Sony, Unilever, Tata Motors, BMW และ Samsung ว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการทำ Transformation อันยิ่งใหญ่ของยุคใหม่

โดย AWS เล็งเห็นถึงความต้องการ และการเติบโตของการใช้บริการ Cloud เพื่อ Transform ธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในประเทศไทย จึงได้ประกาศแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud ด้วยการเปิดตัว Data Center ระดับภูมิภาค (Region) ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย Availability Zone สามแห่ง เพิ่มเติมจาก Availability Zone ของ AWS ที่มีอยู่แล้ว 87 แห่งใน 27 ภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่ AWS มีต่อประเทศไทย AWS ได้วางแผนที่จะลงทุนมากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ 1.9 แสนล้านบาท) ในประเทศไทยในระยะเวลา 15 ปีจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและเล็ก สตาร์ทอัพ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน และบริการบนระบบ Cloud เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ Transform องค์กรสู่ดิจิทัลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น AI, Machine Learning, การวิเคราะห์ข้อมูล, และ IoT

“ในประเทศไทย เราเพิ่งมาถึงจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี Cloud ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จาก Cloud ได้อีกมาก การที่ AWS เปิด Data Center ระดับภูมิภาคในไทยนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ หน่วยงานภาครัฐ จะคลายความกังวลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใน Data Center นอกประเทศ และเริ่มต้นใช้ Cloud ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลกมากยิ่งขึ้น โดยเราเชื่อว่าการเปิด Data Center ในครั้งนี้ของ AWS จะช่วยเร่งความต้องการของระบบ Cloud ไม่เพียงแต่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การกระตุ้นการสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นในไทย จึงนับเป็นข่าวดีมากสำหรับอุตสาหกรรม Cloud ในไทย” กล่าวโดยคุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Cloud HM จำกัด

ในประเทศไทย เทคโนโลยี Cloud สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ Cloud คือ การ Transform องค์กร ความยืดหยุ่นที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการใช้งาน ความเสถียรของระบบ ความสะดวกในการใช้งาน และความปลอดภัย โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC SCB) คาดการณ์ว่าตลาด Public Cloud ของไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวถึงราว 24% ต่อปี และมีขนาดตลาดที่ 2.6 หมื่นล้านบาทในปี 2565 ทั้งนี้บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ภายใต้การนำของกลุ่มเบญจจินดา เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Cloud ในไทย ภายใต้แนวคิด “Your Multi Cloud Expert” ซึ่งให้บริการ Cloud ในหลากหลาย Platform เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากว่า 1,000 องค์กร โดยบริการของ Cloud HM ครอบคลุมตั้งแต่บริการ Multi Cloud Strategy & Migration, บริการออกแบบและพัฒนา Cloud Native Application, บริการวางแผนและวิเคราะห์ Big Data, บริการให้คำปรึกษาด้าน DevOps, บริการ Backup & Disaster Recovery (DR), และบริการ Connectivity อื่นๆ (เช่น AWS DirectConnect, Azure ExpressRoute และ Private Link) นอกจากนี้ สำหรับองค์กรที่กำลังเข้าสู่เทคโนโลยี Cloud หรือต้องการทำ Digital Transformation, Cloud HM ยังมีบริการ Training เพื่อ Upskill บุคลากรภายในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยี Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรได้

Cloud HM เป็น AWS Consulting Partner และได้รับเลือกให้เป็น AWS Finalist Rising Star Award 2022 จาก Partner กว่า 5,000 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั้ง Cloud HM และ AWS มีพันธกิจร่วมกันที่จะให้บริการเทคโนโลยี Cloud เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ จึงได้จัดงาน Leadership Summit “Amazon Web Services Growth Secrets: How to Run a Multi-Billion Dollar Business Like AWS” และการแข่งขันรถอัจฉริยะ AWS DeepRacer ชิงทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและนักเรียน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ House on Sathorn, W Hotel เพื่อบอกเล่ามุมมองและแนวคิดที่ทำให้ AWS เติบโตอย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นบริษัท Cloud ชั้นนำของโลก โดย คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager, Amazon Web Services (Thailand) ภายใต้หัวข้อ Learning From Amazon: The Culture of Innovation รวมถึงได้ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยี Cloud ของ AWS (เช่น DevOps, Cloud Native, Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML), Data Analytics) มาช่วยพัฒนาองค์กรไทย โดยคุณอรรณพ ศิริติกุล, Head of Enterprise Business, Amazon Web Services (Thailand) นอกจากนี้ คุณณพัชร อัมพุช, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Cloud HM ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ และผลลัพธ์ที่ Cloud HM ได้ช่วยองค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมให้สามารถ Transform ธุรกิจให้แข่งขันและปรับตัวเท่าทันกับคู่แข่งในยุคดิจิทัลได้ด้วยเทคโนโลยี Cloud 

ิ1คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Country Manager, Amazon Web Services (Thailand) ร่วมบรรยายในหัวข้อ Learning From Amazon: The Culture of Innovation

งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช Chief Executive Officer (CEO) บริษัท TokenX จำกัด (ภายใต้ SCBX), คุณประณัย พรประภา Managing Director บริษัท SIAM@SIAM Hotels, คุณณฐพร เตมีรักษ์ กรรมการ บริษัท Time and Space Asset จำกัด , คุณ และตัวแทนผู้บริหารจาก บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ธนาคารพัฒนาลาว (LDB), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารทุกท่านได้ร่วมกันรับประทานมื้อค่ำ และแลกเปลี่ยนมุมมอง รวมถึงวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี Cloud เพื่อพัฒนา

3คุณสัญญา เศรษฐพิทยากุล, Chief Information Officer (CIO) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5
ซ้ายไปขวา คุณภัทรวิทย์  แสงโชติไกร ผู้บริหาร บริษัท Cloud HM จำกัด และคุณสัญญา เศรษฐพิทยากุล, Chief Information Officer (CIO) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

6คณะทีมงานจากบริษัท Cloud HM ถ่ายรูปร่วมกันกับคณะผู้บริหารจากบบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

7ซ้ายไปขวา คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Country Manager, Amazon Web Services (Thailand)  และคุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Cloud HM จำกัด

8ซ้ายไปขวา คุณประณัย พรประภา Managing Director บริษัท SIAM@SIAM Hotels, คุณณฐพร เตมีรักษ์ กรรมการ บริษัท Time and Space Asset จำกัด และอรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร ผู้บริหาร บริษัท ECG Research จำกัด

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่ง Highlight สำคัญของงาน คือ การแข่งขันรถอัจฉริยะ AWS DeepRacer ชิงทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนและนักเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโดยนำเทคโนโลยี Reinforcement Learning ที่นับเป็นศาสตร์หนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสร้างแบบจำลองเพื่อให้รถแข่งสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองบนสนามจำลอง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการแข่งรถอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ เทคโนโลยี Reinforcement Learning ยังสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) การควบคุมสัญญาณจราจรอัตโนมัติ การตรวจหาโรคร้ายและวางแผนการรักษาคนไข้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สำคัญต่อสังคมโลกในอนาคต จึงถือว่าการแข่งขันในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และศักยภาพของเยาวชนไทยในเทคโนโลยี Cloud ได้เป็นอย่างดี

          9

ภาพบรรยากาศการแข่งขันรถอัจฉริยะ AWS DeepRacer

10ซ้ายไปขวา คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Cloud HM จำกัด และคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์, Country Manager, Amazon Web Services (Thailand)  ถ่ายรูปร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

11
ภาพบรรยากาศการแข่งขันรถอัจฉริยะ AWS DeepRacer