Cloud HM ร่วมบรรยายในงานสัมนาหลักทรัพย์ไทย (ASCO)

4 กันยายน 2018

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ร่วมกับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เข้าร่วมงาน "Capital Markets IT Day" ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)


ทั้งนี้คุณ ณพัชร อัมพุช ผู้ดำรงตำแหน่ง General Manager, Cloud HM ได้ร่วมขึ้นบรรยายในหัวข้อ "ทำไมเดี๋ยวนี้ IT เก่ง ๆ ถึงทิ้ง Server กันหมด" พร้อมบอกเล่าถึงการ Adoption ของคน IT ในวงการการเงิน ที่จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น และแนะนำความเหมาะสมของแต่ละ Application ในการย้ายระบบขึ้นมาใช้ระบบ Cloud แทนการใช้ระบบ On-Premise เดิม


โดยภายในงานได้มีทั้งผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น บริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ บริษัทจัดการกองทุน โดยภายในบูธทางทีมงานได้นำเสนอบริการ Cloud Services ครบวงจร และ Line Chatbot ให้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเกี่ยวกับบริการเป็นอย่างมาก


1

23

4

5

-- Cloud HM