Cloud HM ขยายธุรกิจคลาวด์เชื่อมต่อบนโครงข่าย UIH

25 มีนาคม 2021

วิกฤต Covid-19 ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในเรื่องการปรับตัว การเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทั้งภาคธุรกิจและในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งวิกฤตธุรกิจเป็นตัวเร่งทำให้องค์กรยุค New Normal ต้องปรับเปลี่ยนสู่องค์กรยุคใหม่เพื่อสร้างความอยู่รอด ช่วยทำให้องค์กรเน้นการใช้ Outsource มากขึ้น เพื่อดูแลการบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลแบบครบวงจร เน้นการดูแลเรื่อง Core Business มากขึ้น สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมต้นทุน และการต่อยอดหรือสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ผู้ให้บริการ Cloud Services ชั้นนำของไทย ภายใต้การดำเนินงานโดย บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้นำด้าน Digital Infrastructure & Solutions ของไทย เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของ “Cloud” ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ Canalys ที่พบว่าอัตราการเติบโตของบริการ Cloud ปรับตัวสูงถึง 35% ในปี 2020 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud Services ชั้นนำของประเทศไทย จึงเดินหน้าลงทุนขยาย Data Center อย่างต่อเนื่องในปี 2021 โดยมุ่งเน้นถึงความเสถียร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบเป็นสำคัญ รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ให้บริการและดูแลระบบแก่ลูกค้า

ในปี 2021 นี้ Cloud HM วางแผนรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มีความต้องการมากขึ้น โดยการออกบริการแบบ Managed Services ที่ให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่ระบบ Infrastructure ไปจนถึง Application ต่างๆ ภายในองค์กรของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบนระบบที่มีทั้งความยืดหยุ่น ความเสถียรภาพ และความปลอดภัย นอกจากนี้ ในปีนี้ Cloud HM ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management : BCMS) ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรฐานการบริหารจัดการและมีทีมงานที่มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้บริการเพื่อช่วยวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

คุณณพัชร อัมพุช กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์ หรือ Your Cloud Expert ให้แก่ลูกค้าภายในประเทศไทย “บริษัทฯ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจโดยพัฒนาบริการคลาวด์ให้มีความเสถียร ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงเสมอมา เราเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ผู้ให้บริการดูแลระบบให้ครบวงจร (One-Stop Service) ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Network และ Application ในปี 2021 นี้ จึงตั้งเป้าขยายบริการให้ครอบคลุมถึงความต้องการใช้งานในด้าน  Managed Services เพิ่มจากเดิมที่ให้บริการเฉพาะ Infrastructure พร้อมทั้งขยายการให้บริการครอบคลุมทั้งคลาวด์ภายในประเทศ (Domestic Cloud) และคลาวด์ภายนอกประเทศ ได้แก่ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud Platform (GCP) โดยเราเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีการให้บริการครอบคลุมทั้ง Domestic Cloud และ Global Cloud ทั้ง 3 ราย พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งบนทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งบริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในอีก 3 ปี ข้างหน้าไว้ที่ 500% พร้อมเดินหน้าขยายบริการเพื่อตอกย้ำการเป็น Cloud Expert ให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งมุ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

คุณเบญจ เบญจรงคกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวเพิ่มเติมว่า UIH มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ Cloud HM” พร้อมอธิบายว่า “การเติบโตของ Cloud HM นั้นเป็นผลของการทำ Digital Transformation ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Cloud Technology เป็น Solution ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจทั้งในด้านความคล่องตัว และความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ IT  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการรองรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies) เช่น Data Analytics, AI, IOT, Blockchain หรือ 5G ดังนั้นทาง UIH จึงได้นำประสบการณ์ด้าน Digital Infrastructure และโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศของทางบริษัท มาช่วยเสริมให้บริการของ Cloud HM เป็นบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเสถียร และความปลอดภัย พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

สำหรับบริการ Cloud Services ในการดำเนินการของ Cloud HM นอกจากการเน้นย้ำถึงระบบ Infrastructure ที่เสถียร มีความปลอดภัย รวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญถึงระบบโครงข่ายที่เชื่อมต่อ Data Center แต่ละแห่งของ Cloud HM ด้วย Dark Fiber Ring ของ UIH ที่มีแบนด์วิธระดับ Terabit ซึ่งรองรับการใช้งานได้สูงถึง 100 Gbps  ซึ่งเป็นระบบโครงข่ายดิจิทัลอัฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) จึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยเสริมศักยภาพให้ระบบ Cloud ของ Cloud HM มีความเสถียรภาพสูงที่สุด ตอบรับความต้องการและรองรับต่อการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า ให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM)

Cloud HM เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Multi-Cloud Services ที่ให้บริการ Cloud ภายในประเทศไทย โดยมี Infrastructure เป็นของตัวเอง บน Data Center มาตรฐาน Tier IV รวมถึงสามารถออกแบบ และจัดทำ Solution ของ AWS, Azure และ GCP ที่เป็น Global Cloud ได้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่น เช่น สำรองข้อมูล สำรองระบบ และบริการเสริมอื่น ๆ บนระบบ Infrastructure ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรสภาพสูง ภายใต้ Concept “Your Cloud Expert” โปรดดูที่ https://www.cloudhm.co.th/