ความเป็นมาบริษัท


Your Cloud Expert

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cloud HM) ภายใต้กลุ่ม เบญจจินดา เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Cloud ในไทย ภายใต้แนวคิด 'Your Multi Cloud Expert' ซึ่งให้บริการ Cloud ในหลากหลาย Platform ทั้ง Domestic Cloud บน Data Center มาตรฐาน Tier IV ของเรา และเป็น Consulting Partner กับ Global Cloud อย่าง AWS, Azure และ GCP ให้บริการลูกค้าชั้นนำระดับ Enterprise โดยบริการของ Cloud HM ครอบคลุมตั้งแต่บริการ Multi Cloud Strategy & Migration, App Modernization, Cloud Native Tools, บริการวางแผนและวิเคราะห์ Big Data, บริการให้คำปรึกษาด้าน DevOps, บริการ Backup & Disaster Recovery (DR), และบริการ Connectivity อื่น ๆ (เช่น AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute และ Private Link) นอกจากนี้ สำหรับองค์กรที่กำลังเข้าสู่เทคโนโลยี Cloud หรือต้องการทำ Digital Transformation, Cloud HM ยังมีบริการ Training เพื่อ Upskill บุคลากรภายในองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยี Cloud ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรได้